Logistiikan ulkoistaminen on kannattavaa

Ulkoistamisen hyödyt

 • Kiinteistä kustannuksista tulee muuttuvia. Muuttuvia kustannuksia ulkoistuksessa on mm. tilantarve, henkilöstö ja IT-järjestelmät.
 • Ulkoistuksen myötä yritykselläsi on jatkuvasti nykyaikaisimmat logistiikka järjestelmät ja palvelut käytössä.
 • Yrityksesi ei enää tarvitse investoida omaan logistiikkaan, kuten esimerkiksi  varastotiloihin, järjestelmiin, trukkikalustoon tai hyllyjärjestelmiin.
 • Ulkoistuksen jälkeen yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.
 • Yritys pääsee hyödyntämään logistiikkayrityksen volyymit mm. kuljetuksissa ja pakkausmateriaali hankinnoissa.
 • Kun yrityksen toiminnassa on volyymi- tai sesonkivaihteluita. Logistiikka yhtiö ratkaisee tarvittavilla tila- ja henkilöstöresursseilla sesonkien huiput.
 • Yrityksesi ei tarvitse kouluttaa ja palkata ammattitaitoista henkilökuntaa logistiikkaan.
 • Lain vaatimat elintarvike ja kemikaaliluvat ovat aina ajan tasalla.

Hallittu ulkoistamisprosessi

 • Logistiikkapalveluiden huolellinen suunnittelu asiakkaan kanssa.
 • Toiminta prosessien kuvaaminen ja toimintojen määrittely.
 • Molempien osapuolien sitoutuminen toiminnan kehittämiseen.
 • Tuodaan selkeästi esille mitä halutaan ja millä aikataululla.
 • Toimintasuunnitelman ja aikataulun kuvaus.
 • Seuranta toimintojen edetessä.
 • Molemmat osapuolet ymmärtävät projektin olevan yhteinen jatkuva kehityshanke, jota tehdään yhdessä.
Ota yhteyttä myynti(at)avainlogistiikka.fi tai 020 735 0991.

Kasvamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti.