Nykyaikainen logistiikkakeskus

Logistiikkakeskuksen tietoja


  • Varastotilaa kahdessa Vantaan varastossa yli 20 000 neliötä
  • Lavapaikkoja varastoissa 25 000
  • Pientavarahyllyä 6 000 tasoa
  • Elintarvikkeiden varastointi- ja käsittelyluvat
  • Luomutuotteiden käsittely ja varastointi
  • Kemikaalien varastointi- ja käsittelyluvat (TUKES)
  • Uudet ja puhtaat varastotilat
  • Sähköiset tiedonsiirtojärjestelmät
  • Kameravalvotut varasto- ja ulkotilat
  • Vartioitu ja aidattu alue


Nykyaikaiset varastointi- ja pakkaustilamme

Nykyaikaiset varastotilamme tarjoavat puhtaat ja pölyttämät tilat tuotteiden käsittelyyn, pakkaamiseen ja varastointiin.

Varastotilamme ovat viranomaisten ja ympäristökeskuksen hyväksymät eri tuoteryhmien varastointiin ja käsittelyyn. Varastoimme ja käsittelemme mm. elintarvikkeita, tekniikkaa, terveystuotteita sekä eri luokituksien kemikaaleja ja pesuaineita.


Tarjoamme vahvaa kumppanuutta, jossa olemme yrityksenne logistiikan asiantuntija!